מלון ים, תל אביב | רשת מלונות אטלס

אדריכל הפרוייקט: אורן ברונשטיין

1/2

צילום: באדיבות רשת מלונות אטלס