מלון שלום, תל אביב | רשת מלונות אטלס

אדריכל הפרוייקט: אריה דבילנסקי

1/2

צילום: באדיבות רשת מלונות אטלס