שירות לקוחות

טלפון: 03-6795000

פקס: 03-5792147

שיווק - דודי אזולאי

טל: 052-6400006

אימייל: dudi@ramtex.co.il

פרויקטים - רות לנדאו

טל': 03-6795023 

אימייל: ruth@ramtex.co.il